Channels kan stå tom. Bruk same nickname kvar gong.
Skriv /q sturles når du er inne. Skriv kva du ynskjer i det nye vindauget.
Legg merke til evt away-melding. Er lettast å finne 09-15:30 og 20:00-22.
Vent på svar. Eg har ikkje alltid tid til å svare deg med ein gong.
Les generelle vilkår for handel om du ikkje har gjort det før.
Du kan òg kjøpe av meg via Localbitcoins. Det er litt dyrare, men fungerer når eg ikkje er her.
Ver effektiv – fortel kor mykje du vil kjøpe og oppgje bitcoin-adressa eg skal sende til.
Skal du berre ha ein liten sum, under 5000 kroner, set eg pris på om du kjøper via Localbitcoins.